Polycore Indonesia dalam gelaran Gapopin expo 2017
Posted Date: 5 October 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT Polyvisi Rama Optik (Polycore Indonesia),dalam GAPOPIN EXPO 2017 memperkenalkan lensa kacamata dengan

technology terbaru Digital Light Control